pexels-scott-webb-136413

Hur ser framtiden ut för handtorkar?

Vi kan se att marknaden för handtorkar växer globalt och att argumenten för handorkar ökar för varje år!

 • Miljöaspekter
 • Hygieniskt
 • Ekonomiskt

Kostnader för papper ökar dramatiskt och med nya miljödirektiv runt hörnet, (både för befintliga samt nya byggnader), kommer handtorkar bli ett intressant alternativ för många kunder, kanske t.o.m. ett krav.

I slutet av oktober (2022) nådde EU-rådet (se nedan) en överenskommelse (allmän strategi) om ett förslag att revidera direktivet om energiprestanda för byggnader (inlämnat av EG den 15.12.2021). EPBD är en del av EG:s långsiktiga renoveringsstrategier. Sedan 2014 har EU-länderna lämnat in långsiktiga strategier till kommissionen för att främja investeringar i renovering av bostäder och kommersiella byggnader. Byggnadsrenoveringsplaner kommer att anpassas till ramverket för styrningsreglering men kommer att bli bättre synkroniserade med de nationella energi- och klimatplanerna.

Nya byggnader

 • Alla nya byggnader ska vara nollutsläppsbyggnader senast 2030
 • Krav för att säkerställa att alla nya byggnader är designade för att optimera sin potential för solenergi.
 • Från 2028 skulle nya byggnader som ägs av offentliga organ vara nollutsläppsbyggnader.
 • Undantag kommer att vara möjliga för vissa byggnader, inklusive historiska byggnader, kultplatser och byggnader som används för försvarsändamål.

För befintliga byggnader

 • Befintliga byggnader bör göras om till nollutsläppsbyggnader till 2050.
 • Inför minimistandarder för energiprestanda.
 • Lokala byggnader: ställ in maximala tröskelvärden för energiprestanda, baserat på primärenergianvändning och låt alla andra byggnader under 15 %-tröskeln 2030 och under 25 %-tröskeln 2034.
 • Bostadsbyggnader: fastställ minimistandarder för energiprestanda baserat på en nationell bana.

(EU-rådets utkast till direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/25/fit-for-55-council-agrees-on-stricter-rules-for-energy-performance-of-buildings/

dela artikeln