Handtorkens historia och framtid

Handtorkens historia och framtid

Handtorkens historia och framtid

ELSTAR är en av Sveriges ledande leverantörer av varmluftstorkar med över 80 års erfarenhet. Vi erbjuder ett stort produktsortiment av hög kvalité för olika behov och olika fabrikat. Vi övertygade om varmluftstorkens överlägsenhet när det gäller ekonomi, miljö och inte minst hygien.


Bakgrund

Handtorkens historia och framtid – Redan 1925 producerades den första Handtorken av ”Electrostar” i Tyskland men försäljningen av handtorkar tog fart först i början av 50-talet, när ekonomierna började ta fart efter 2:a världskriget! Elektriska handtorkar är egentligen en utveckling av behovet av handdesinfektion inom förlossningsvården i USA på 1840-talet, där läkaren Ignaz Semmelweis insåg behovet av att ha rena händer inför förlossningsarbetet med handtvätt och lämplig torkning och idén till handtorkar såg sitt första ljus!

Handtorkens historia och framtid
Handtorkens historia och framtid

Nutid & Framtid

Elektriska handtorkar är ett vanligt inslag på olika offentliga toaletter, och försäljningen ökar för varje år. Vi kan se att marknaden för handtorkar växer globalt, och argumenten för elektriska handtorkar blir allt starkare. Låt oss dela några insikter om framtiden för handtorkar:

Miljöaspekter

Med nya miljödirektiv runt hörnet blir handtorkar ett intressant alternativ för många kunder. Elektriska handtorkar tillverkas enligt de bästa ekologiska standarderna. De genererar noll restavfall jämfört med papper och har låg energianvändning och CO2-utsläpp. Elektriska handtorkar använder mycket mindre resurser än pappershanddukar. Faktum är att det krävs 17 träd och ca 75 000 liter vatten för att producera ett ton pappershanddukar.

Ekonomiskt

Dagens energieffektiva handtorkar ger i genomsnitt 95 % kostnadsbesparingar jämfört med pappershanddukar. De minskar också anläggningars koldioxidavtryck1.

Luftkvalitén

Många av våra handtorkar är nu utrustade med H12 eller H13 HEPA-filter och UVC-lampa för desinfektion. Dessa filter förbättrar luftkvaliteten och minskar spridningen av bakterier och virus. Du kan läsa mer om HEPA-filter och UV-lampa (här)

Hållbarhetskrav

Med nya miljödirektiv runt hörnet, (både för befintliga samt nya byggnader), kommer handtorkar bli ett intressant alternativ för många kunder, kanske t.o.m. ett krav.

Elektriska handtorkar tillverkas enligt de bästa och mest uppdaterade ekologiska standarderna. Restavfall – i jämförelse med papper är noll. Dessutom är energianvändningen mycket låg och CO2-utsläppen likaså. 2014, till exempel, ansåg den tyska federala miljömyndigheten elektrisk handtorkning som miljövänlig.

Enligt EU-kommissionen ska hållbara produkter bli normen i EU. Den 30 mars 2022 lades ett förslag som syftar till att göra nästan alla produkter på EU-marknaden mer hållbara eller reparerade, återanvända eller materialåtervunna under hela sin livscykel.

Sedan länge matchar elektriska handtorkar dessa krav och bidrar mycket till att globalt spara energi, föroreningar, vatten och andra naturresurser.


EU-rådets utkast till direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD)

I slutet av oktober (2022) nådde EU-rådet (se nedan) en överenskommelse (allmän strategi) om ett förslag att revidera direktivet om energiprestanda för byggnader (inlämnat av EG den 15.12.2021). EPBD är en del av EG:s långsiktiga renoveringsstrategier. Sedan 2014 har EU-länderna lämnat in långsiktiga strategier till kommissionen för att främja investeringar i renovering av bostäder och kommersiella byggnader. Byggnadsrenoveringsplaner kommer att anpassas till ramverket för styrningsreglering men kommer att bli bättre synkroniserade med de nationella energi- och klimatplanerna.

Nya byggnader

 • Alla nya byggnader ska vara nollutsläppsbyggnader senast 2030
 • Krav för att säkerställa att alla nya byggnader är designade för att optimera sin potential för solenergi.
 • Från 2028 skulle nya byggnader som ägs av offentliga organ vara nollutsläppsbyggnader.
 • Undantag kommer att vara möjliga för vissa byggnader, inklusive historiska byggnader, kultplatser och byggnader som används för försvarsändamål

För befintliga byggnader

 • Befintliga byggnader bör göras om till nollutsläppsbyggnader till 2050.
 • Inför minimistandarder för energiprestanda.
 • Lokala byggnader: ställ in maximala tröskelvärden för energiprestanda, baserat på primärenergianvändning och låt alla andra byggnader under 15 %-tröskeln 2030 och under 25 %-tröskeln 2034.
 • Bostadsbyggnader: fastställ minimistandarder för energiprestanda baserat på en nationell bana.

(EU-rådets utkast till direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD)

  Elstar 9500ST HEPA
  Handtorkens historia och framtid

  dela artikeln