pexels-anton-atanasov-364086

Skillnader mellan handtorkar & pappershantering

Miljöaspekter

Elektriska handtorkar använder mycket färre resurser än t.ex. pappershanddukar.
Faktum är att det krävs 17 träd och ca 75 000 liter vatten för att producera ett ton pappershanddukar. Under denna produktion släpps mer än 3 ton CO2-utsläpp ut i atmosfären.

Även efter att de har använts kräver pappershanddukar resurser för att dispensera dem, eftersom ett ton pappershanddukar kräver 12 m2 deponi. 

Under sin livslängd har elektriska handtorkar en positiv energibalans under hela livscykeln . Dessutom förbättras handtorkar kontinuerligt, vilket gör dem mer och mer effektiva . Det gör att deras energibalans blir ännu bättre. Ingen annan torkmetod kan konkurrera med det: inte pappershanddukar eller textilhanddukar.

Ekonomi

Ca 1000 ggr användning av en handtork (1000w) kostar ca 15kr med dagens elpris. Med mindre papper att köpa hem och med mindre städkostnader kommer den totala kostnaden minska!

Eftersom driftskostnaderna är så låga finns det inte så mycket mer i det än den initiala investeringen i att skaffa en elektrisk handtork. Med låga driftkostnader betyder det också att avkastningen på investeringen (ROI) är stor. 

Hygieniskt

Inga mer pappershanddukar på golvet eller i toaletten! Det blir även trevligare för kunden med en toalett som upplevs mer fräsch!

Hygien

Många oberoende studier visar att elektriska handtorkar är hygieniska. Luften som användaren andas är den luft som används för att torka hans eller hennes händer. 
Beröringsfri drift, moderna antibakteriella material och HEPA-filterteknik förhindrar spridning av bakterier och andningsbart damm.

Många pålitliga källor* har uttalat sig om ämnet hygien. De säger att elektriska handtorkar är ett säkert och hygieniskt sätt att torka händerna på och sprider faktiskt INTE bakterier.

Pappershanddukar

Höga driftskostnader.
Igentäppta toaletter pga. Felhantering av kund.  
Överfyllda papperskorgar.Ej miljövänlig produktion.Dyr och frekvent påfyllning.
Ger mycket avfall, återvinns sällan.
Tomma pappersautomater: Inget papper tillgängligt vid behov och händerna kan ej torkas.
Våta händer sprider bakterier bättre än torra händer!

Handtorkar

Mycket bra ekologiskt fotavtryck*
Minskar bevisligen antalet bakterier på tvättade händer*
Med HEPA-filter installerat försvinner ca 99,9 % av alla bakteriestora partiklar från den torkande luften. *
Alltid tillgänglig! (inget papper som kan ta slut)
Det mest kostnadseffektiva och snabbaste systemet för att torka händerna!
Låg energiförbrukning!
Hygienisk – bevisad av ett flertal oberoende studier! *

dela artikeln